menu MENU

Köpvillkor

1. BOLAGSINFORMATION

Style Group Scandinavia AB (Styleshop)
Org. nr. 556762-4472
Momsregistreringsnr.: SE556762447201
Telefon nr. +46-(0)520-166 76
Adress: Kardanvägen 40, 461 38, Trollhättan

Style Group Scandinavia AB och dess delar refereras fortsättningsvis gemensamt som ”Styleshop”.

2. ALLMÄNT

2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer produkter via styleshop.se. För beställningar som görs via www.styleshop.se ingår Styleshop endast avtal på svenska. Genom att du gör en beställning av produkter ingår du ditt avtal med Styleshop.

2.2 Styleshop förbehåller Styleshop rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på www.styleshop.se vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om de Allmänna Villkoren har förändras efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess.

3. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL AVSEENDE PRODUKTER

Genom att klicka på ”Bekräfta” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer Styleshop att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen. Styleshop ber dig därför att erlägga full betalning omedelbart efter det att du har fått din orderbekräftelse, dock senast datumet bestämt genom betalsättet.

4. PRISER OCH LEVERANSKOSTNADER

4.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). Styleshop innehar äganderätten till Produkterna till dess full betalning har erlagts.

4.2 Styleshop står för leveranskostnader, bortsett från kostnader för fullständiga returer samt ordrar under 850kr.

4.3 Styleshop debiterar 58kr i frakt på ordrar under 850kr.

4.3 Styleshop förbehåller sig rätten att debitera 300kr för ej utlösta beställningar.

5. BETALNING

5.1 Styleshop erbjuder följande betalningsalternativ: förskottsbetalning, betalning med kredit- eller bankkort (Visa, Master Card, American Express), betalning via faktura och delbetalning/konto, allt via Klarna Checkout (“Klarna”). Styleshop förbehåller Styleshop rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Styleshop accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Unionen (”EU”). Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner. Du hittar Klarnas villkor här.

5.2 Om du väljer att betala med kreditkort, så kommer ditt kort att debiteras den dag Styleshop skickar din beställning. Summan kommer dock att reserveras av Klarna AB (“Klarna”) i samband med beställningen.

5.3 Vid köp mot faktura gäller Klarnas villkor, vilka du accepterar i samband med ditt köp. Läs mer vad som gäller vid köp mot Klarnafaktura här.

5.4 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form.

6. ORDINARIE LEVERANS OCH EXPRESSLEVERANS

6.1 Styleshop är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som är att inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. Om en Produkt inte är tillgänglig i lager kommer Styleshop att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar Styleshop inte någon skyldighet att anskaffa beställda Produkter från något annat håll (anskaffningsrisk).

6.2 Produkter inköpta via www.styleshop.se levereras endast till leveransadresser inom Sverige. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive nationella helgdagar i Sverige (dvs. s.k. röda dagar).

6.3 Styleshop levererar dina Produkter till det postombud som PostNord anser tillhöra den leveransadress som du angav i din beställning. Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar från beställning

7. VILLKOR FÖR RABATTERBJUDANDEN

7.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av Styleshops marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.

7.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa märken eller varor kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller varor. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen observera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att användning av rabatterbjudanden ska vara tillåtet.

7.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1, ovan. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena upplöper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men Styleshop kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därmed inte att täcka något belopp som du fått avdrag för vid fastställande av pris, genom att du använt ett rabatterbjudande.

7.4 Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.

7.5 Om du har använt ett rabatterbjudande för en beställning och senare väljer att utnyttja din ångerrätt och returnera en eller flera Produkter, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller Styleshop rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet).

8. VILLKOR FÖR PRESENTKORT

8.1 Presentkort utgör värdetillgodohavanden som erbjuds till försäljning. Presentkorten kan endast användas för att köpa Produkter och kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort. Om det totala beställningsvärdet överstiger presentkortets värde, kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1, ovan.

8.2 Presentkort kan endast användas och tillgodohavanden utnyttjas innan du bekräftar din beställning. Det är inte möjligt att lösa in presentkort mot kontanter och på presentkorten upplöper inte heller någon ränta.

9. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER

9.1 När du handlar på www.styleshop.se har du enligt lag rätt att ångra ditt köp.

9.2 Om du vill returnera en Produkt så använder du den retursedel som medföljer din beställning. Om du har frågor om returprocessen, har svårigheter med retursedeln eller behöver en ny så är du välkommen att vända dig till vår kundtjänst (se kontaktuppgifter i avsnitt 14, nedan).

Din ångerrätt

9.3 Du har rätt att utöva din ångerrätt gentemot Styleshop och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, fick Produkten i beställningen i besittning.

9.4 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande till Styleshop där du anger detta till e-post: hello@styleshop.se, samt ange detta i den medföljande returblanketten, eller på adress:
Style Group Scandinavia AB
Kardanvägen 40
461 38 Trollhättan
Sverige

9.5 Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till Styleshop (t.ex. via brev per post eller per e-post).

Ångerrättens innebörd

9.6 Om du utövar din ångerrätt gentemot Styleshop kommer Styleshop att återbetala alla betalningar Styleshop fått från dig, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då Styleshop mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Styleshop kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella beställningen, om Styleshop inte uttryckligen överenskommer om något annat. Vårt genomförande av återbetalningen som sådan kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Styleshop förbehåller Styleshop rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess Styleshop har fått tillbaka Produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag utvisande att du har returnerat dessa, och kommer att avvakta till dess att någon av dessa händelser inträffat.

9.7 Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelade Styleshop om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga Produkter du vill utöva din ångerrätt för.

9.8 En förutsättning för fullständig återbetalning är att Produkterna sänds tillbaka i samma skick som de var i när du mottog leveransen, om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av din hantering av Produkterna är du skyldig att ersätta denna.

9.9 Vid en fullständig retur, d.v.s. om alla produkter returneras, förbehåller sig Styleshop rätten att debitera en returavgift om 58kr.

Ångerblankett

(Om du önskar att utöva din ångerrätt, vänligen fyll i denna blankett och skicka till Styleshop)

Attn: Style Group Scandinavia AB, Kardanvägen 40, 461 38 Trollhättan, Sverige (e-post: hello@styleshop.se)

Jag/Styleshop (*) meddelar härmed att jag/Styleshop (*) frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor (*)
- beställdes den (*)/mottogs den (*)

- konsumentens/konsumenternas namn

- konsumentens/konsumenternas adress

- datum

(*) Stryk det som inte gäller

Undantag från ångerrätten: Ånger- och returrätten gäller inte för produkter med bruten försegling, som har förseglats av hälso- eller hygienskäl.

10. MÖJLIGHET ATT RETURNERA PRODUKTER UPP TILL TRETTIO (30) DAGAR FRÅN MOTTAGANDE

10.1 Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter enligt avsnitt 9, erbjuder Styleshop dig möjligheten att returnera Produkter inom trettio (30) dagar från att du mottog dem. Denna returmöjlighet tillåter att du, även efter att fjorton- (14) dagarsfristen utgått (se ”Din ångerrätt” ovan), frånträder avtalet genom att returnera Produkterna inom trettio (30) dagar från att du mottog dem (denna tidsfrist börjar löpa vid ditt mottagande av Produkterna).

10.2 Om du vill använda den medföljande retursedeln för att returnera dina Produkter, vänligen se avsnitt 9.2, såsom tillämpligt.

10.3 Dina Produkter anses returnerade i enlighet med detta avsnitt 10, om du skickar Produkterna inom trettio (30) dagar från den dag då du eller en tredje man som agerat å dina vägnar (dock inte transportföretaget) fick den sista Produkten i beställningen i besittning.

10.4 Du har samma rätt att prova Produkterna som du skulle ha haft i en traditionell butik. Förutsättningarna i avsnitt 10.3 anses emellertid endast uppfyllda om du returnerar Produkterna i dess ursprungliga skick, oskadade och intakta, och i dess ursprungliga förpackning.

10.5 Till undvikande av oklarhet så medför bestämmelserna i detta avsnitt 10 inte någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna som beskrivs i avsnitt 9 ovan. Detta innebär att den lagstadgade ångerrätten ensamt kommer att tillämpas fram till dess att tidsfristen i avsnitt 9.3 löpt ut. Inte heller begränsar detta avsnitt lagstadgade garantier, vilka kvarstår.

10.6 Vänligen se 9.9 för returavgifter.

11. REKLAMATION

11.1 Du har alltid rätt att inom ett (1) år från mottagandet av Produkterna reklamera defekta Produkter, under förutsättning att du meddelar Styleshop om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

11.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer Styleshop att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Produkterna, samt leveranskostnaderna för dessa. För att en Produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av Styleshop. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta Styleshop på e-mail: hello@styleshop.se eller adress: Style Group Scandinavia AB
Kardanvägen 40
461 38 Trollhättan
Sverige

Klicka här för att läsa mer om Reklamationsrätten.

12. ÅTERBETALNINGAR

Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som du själv använde för att betala dina Produkter. Om betalningen skedde per faktura eller genom förskottsbetalning kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan Styleshop därför behöva be dig om dina kontouppgifter. Om du betalade via kredit- eller bankkort, kommer återbetalningen ske till ditt respektive kredit- eller bankkort.

13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter tillhöriga Styleshop, dess koncernbolag och/eller licensgivare, inklusive men inte begränsat till varumärken och verk som skyddas av upphovsrätt återgivna på styleshop.se, tillhör Styleshop, dess koncernbolag och/eller dess licensgivare som reserverar sig samtliga rättigheter därtill. Det innebär att all användning av www.styleshop.se eller dess innehåll som utgör ett nyttjande annat än sådant nyttjande som faller inom en Kunds åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till Kundens köp av produkter kräver föregående skriftligt tillstånd av Styleshop. Till undvikande av oklarhet så innebär detta att all kopiering eller lagring av innehåll från www.styleshop.se, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Styleshop. Denna begräsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, firmor/bolagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om produkter. Undantag vid delande i Sociala Medier förutsatt att Styleshop blir länkade och vid möjlighet “taggade”.

14. KUNDTJÄNST

Om du behöver hjälp hänvisar Styleshop dig till vårt hjälpavsnitt eller så kan du kontakta Styleshop här.

15. ÖVRIGT

15.1 Dessa Allmänna Villkor och ditt avtal med Styleshop varken friskriver Styleshop från eller begränsar Styleshop:s ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

15.2 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska detta inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkoren, såvida inte Styleshop eller Kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande.

15.3 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på www.styleshop.se. Du kan även skriva ut eller spara dessa Allmänna Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i din webbläsare (vanligen Arkiv -> Spara som).

15.4 Du kan även enkelt spara dina orderuppgifter genom att antingen ladda ned dessa Allmänna Villkor och använda sedvanliga kommandon i din webbläsare för att spara den orderinformation som visas på den sista sidan av beställningsprocessen på styleshop.se, eller genom att invänta den automatiska orderbekräftelsen som Styleshop skickar till den e-postadress du har angivit i samband med slutförandet av din beställning. Orderbekräftelsen innehåller dina orderuppgifter samt våra Allmänna Villkor och kan enkelt sparas ned eller skrivas ut via ditt e-postprogram.

16. ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE

16.1 Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnats åtgärdas genom direktkontakt med Styleshop, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

16.2 Kontaktuppgifter till ARN samt Styleshop

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23, Stockholm
Sverige
http://www.arn.se

ARN är inkluderad i det nationella registret av godkända tvistlösningsnämnder enligt de krav som uppställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Style Group Scandinavia AB
Kardanvägen 40
461 38, Trollhättan
Sverige
Organisationsnummer: 556762-4472
E-mail: hello@styleshop.se

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Dessa Allmänna Villkor samt avtalet mellan dig och Styleshop ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

18. COOKIES

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • • att webbplatsen innehåller cookies
 • • vad dessa cookies används till
 • • hur cookies kan användas
 • Denna webbplats använder två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator, dessa används för att exempelvis mäta hur du som besökare rör dig på hemsidan. Detta för att kunna erbjuda besökaren bättre tjänster och service. Informationen som sparas på din dator är endast ett unikt nummer. Den andra typen av cookies som vanligtvis används är “Session-Cookies”. Under tiden du är inne och besöker sidan delar vår webbserver ut en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. Detta för att kunna följa vad du gör på sidan, hålla koll på din inloggning och om placerat något i varukorgen, mäta trafik, exponering & analys av marknadsföringsinsatser m.m. En “Session-Cookie” lagras aldrig permanent på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. Ibland använder vi cookies från tredjepart för att exempelvis analysera hur vi kan optimera vår webbplats eller för att visa annonser och rekommendera produkter för dig som besökt hemsidan när du besöker andra hemsidor på internet. Om du inte accepterar användning av cookies på denna webbplats kan du ändra din webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner.

  19. FORCE MAJEURE

  Style Group Scandinavia AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt ovan, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., samt onormal nedgång i marknaden.

  Mina favoriter

  Det finns inga produkter som matchar urvalet